Farské letáky

Pre príležitostné a stručné odovzdávanie informácií vo farnosti sú vhodné letákové tlačoviny. Viete prostredníctvom nich najrýchlejšie preniesť do spoločenstva aktuálne informácie podľa potreby.

Vytlačíme podľa Vašich predstáv letáky rôznych formátov, farebností a potrebný počet kusov.


Leták s jedným lomom 

S otváraním na dvojstranu je vhodný pre odovzdávanie jednoduchých posolstiev, krátkych úvah, krížových ciest alebo na usmernenie  liturgických obradov.

Leták skladaný

Poskladaný leták  vytvorí praktickú prenosnú brožúru.

Môžete v ňom oddeľovať po stĺpcoch jednotlivé bloky podľa tém.  

Rozložený zas dokáže vytvoriť široký grafický priestor.


Radi Vám poradíme ako postupovať pri tvorbe farských letákov.