Nástenný kalendár 213 x 213 mm,

13 listový

12 fotografií + fotografia na titulný list, 150g natieraný matný papier, rozmer fotografie: 190 x 125 mm alebo 125 x 190 mm (v tomto kalendári je možné kombinovať mesiace s fotografiou na výšku a fotografiou na šírku)