Nástenný kalendár 316 x 316 mm

13 listový

12 fotografií + fotografia na titulný list, 150g natieraný matný papier, rozmer fotografie: 290 x 190 mm alebo 190 x 290 mm (v tomto kalendári je možné kombinovať mesiace s fotografiou na výšku a fotografiou na šírku)