Obecné časopisy, spravodaje a noviny

Vaše noviny a časopisy vyrobíme vo Vami požadovanom formáte, náklade a periodicite. Máte k dispozícii variácie rôznych gramáží papierov, farebného alebo ČB prevedenia. 

Obecné noviny spájajú obyvateľov obce. Občania sa v nich dozvedia o dôležitých aktivitách do budúcnosti, ale aj významných míľnikoch a obecných udalostiach z minulosti. Prostredníctvom obecných novín dokážete v obci šíriť potrebné užitočné informácie a informovať širokú verejnosť o pulzujúcom živote v obci.

Vaše obecné noviny a informačné tlačoviny vyrobíme už  už od 0,19 €


 

Typy väzieb:

V1-zošitová mäkká väzba. Knižné zložky sú poznášané do seba, vložené do obálky a v chrbte zošité skobkami. Počet strán pri tejto väzbe musí byť násobkom 4.

Alebo hárky vložené do seba bez spájania. Zložky sú voľne vložené do seba.

 

Môžete si zvoliť buď formu jednoduchého listu alebo obsiahlejšie noviny či časopis. Vytlačíme pre Vás pravidelné vydania alebo aj občasníky. 

Pri tvorbe Vašich obecných novín, infomačníka alebo časopisu Vám radi poradíme. Pre nezáväznú orientačnú cenovú kalkuláciu nám  zašlite svoje zadanie, alebo nás kontaktujte.