Obecné časopisy, spravodaje a noviny

Vaše noviny a časopisy vyrobíme vo Vami požadovanom formáte, náklade a periodicite. Máte k dispozícii variácie rôznych gramáží papierov, farebného alebo ČB prevedenia.

 Typy väzieb:

V1-zošitová mäkká väzba. Knižné zložky sú poznášané do seba, vložené do obálky a v chrbte zošité skobkami. Počet strán pri tejto väzbe musí byť násobkom 4.

Alebo hárky vložené do seba bez spájania. Zložky sú voľne vložené do seba.

 


Vaše obecné noviny a informačné tlačivá už od 0,016 €