Obecné letáky, plagáty, pozdravy

Informujte, oznamujte, pozdravujte.


Obecné letáky

Optimálna forma pre odovzdávanie informácií o živote v obci.

Voliteľnosť rozsahu.  

Obecné plagáty

Oznamovanie  obecných akcií na bianko plagátoch so znakmi obce.

Variabilnosť obsahu.  

Obecné pozdravy

Neformálny kontakt s občanmi  a partnermi obce pri rôznych príležitostiach.   Váš obecný pozdrav už od 0,11 €