Kniha návštev poľovného revíru (200 strán), tvrdá väzba

Poľovnícka kniha. Rozmer: 22,5 x 16 cm. 

Vode odolný, pevný, tmavozelený obal s pozláteným textom. 

Kniha je vyrobená kombináciou šitia a lepenia. Táto technológia zamedzuje postupnému rozpadaniu a zároveň zabezpečuje dokonalé roztvorenie pre pohodlné písanie.
Poľovnícky poriadok prikazuje užívateľovi revíru zriadiť a viesť Knihu návštev poľovného revíru.
Položky v knihe návštev poľovného revíru:
Dátum a čas príchodu
Meno priezvisko člena - hosťa
Rajón a účel návštevy
Dátum a čas odchodu
Výsledky a pozorovania

12,00 €