Kniha Pamiatka na zosnulého (200 strán) A4

Kondolenčná kniha A4, 200 strán.

Elegantná antracit koženka so zlatým nápisom "Navždy ostaneš v našich srdciach". Vnútro tvorí 200 strán zo 140 g papiera vhodného pre popis perom, ceruzou.
Kniha pamiatka na zosnulého je kniha do ktorej kolegovia na pracovisku, v záujmových združeniach, či blízki smútiaci priamo na pohrebe svojimi podpísanými odkazmi, alebo len podpismi vyjadrujú ľútosť nad úmrtím osoby a prejavujú k nej úctu. Po ukončení podpisovania do kondolenčnej knihy je kondolenčná kniha odovzdaná pozostalým.
Na prvú stranu vo vnútri kondolenčnej knihy je vhodné nalepiť fotografiu zosnulého. 

14,00 €