Kondolenčná kniha (200 strán), A4

Kondolenčná kniha A4, 200 strán.

Elegantná antracit koženka so zlatým nápisom Kondolenčná kniha. Vnútro tvorí 200 strán zo 140 g papiera vhodného pre popis perom, ceruzou.
Kondolenčná kniha je kniha do ktorej kolegovia na pracovisku, v záujmových združeniach, či blízki smútiaci priamo na pohrebe svojimi podpísanými odkazmi, alebo len podpismi vyjadrujú ľútosť nad úmrtím osoby a prejavujú k nej úctu. Po ukončení podpisovania do kondolenčnej knihy je kondolenčná kniha odovzdaná pozostalým.
Na prvú stranu vo vnútri kondolenčnej knihy je vhodné nalepiť fotografiu zosnulého. 

14,00 €