ZÁPISNÍČEK PRVOPRIJÍMAJÚCEHO DIEŤAŤA, A6

Vreckový zápisníček s dochádzkovými kolónkami, základnými modlitbami a stručnou náukou podľa Katechizmu Katolíckej cirkvi.

Rozmer A6. 36 strán.

Organizačná a katechetická pomôcka vhodná pri príprave prvoprijímajúcich detí.

Obsahuje:

  • Identifikačné údaje dieťaťa
  • Základné modlitby a náuku podľa Katechizmu RKC
  • Vysvetlenie Desatora a náuky o hriechu
  • Záznamová časť stretnutí (možnosť využiť až 98 kolóniek)
  • Nálepky anjelov strážnych pre organizáciu a hravú kontrolu stretnutí

Pre kontrolu textov si otvorte odkaz nižšie. Uvidíte náhľady všetkých vieroučných textov a základných modlitieb.

Autor:  Farnosť Dobrého pastiera, Žilina / Farnosť Narodenia Panny Márie, Prešov 

Grafické spracovanie a tlač: Fork, s.r.o., 1. vydanie, 2022

3,00 €