Tlačoviny pre farské úrady

Vytlačíme pre Vás všetko, čo súvisí s farskou agendou, pastoráciou alebo farskými aktivitami. Všetky farské tlačoviny vieme vyrobiť priamo na mieru podľa Vášho zadania.


Knihy 

o histórii alebo osobnostiach Vašej farnosti

Farské kalendáre


Letáky

Magnetky

Pamiatkové listy
krst, prijímanie, birmovka, sobáš


Modlitebné obrázky
primičné, smútočné