Pre farské podujatia

Pre podujatia konané vo farnosti, či už súvisiace s patrocíniom alebo len spoločenské utužujúce komunitu, Vám vieme pripraviť balík produktov, ktoré nesú znaky Vašej farnosti a môžu byť tak vhodným spomienkovým predmetom.

Farské hody - pohľadnice, magnetky, obrázky, farské kalendáre, darčekové tašky na prézenty, vínne etikety vyrobené ku konkrétnej príležitosti

Farské plesy a veselice - plagáty, pozvánky, vstupenky, tombolové lístky, menovky, číslovania stolov s Vašimi motívmi

Duchovné cvičenia, konferencie - zápisníky a poznámkové bloky so znakmi podujatiaRadi s Vami odkonzultujeme, čo všetko Vám môžeme vyrobiť na duchovné alebo spoločenské farské podujatie.