Vizitky pre starostu obce

Výroba vizitiek v našom editore je jednoduchá a rýchla. Môžete si tak sami vytvoriť prezentačnú vizitku s personálnymi a obecnými údajmi pre Vašich partnerov.

Vizitky si prispôsobíte presne podľa Vašich predstáv. Titul, meno, funkcia, názov obce, telefonický kontakt a adresa obce - to všetko môžete vložiť do šablóny priamo v našom editore.


 Svoje návrhy vizitiek si môžete sami vytvoriť a zaslať nám do tlače na našej stránke www.tlacimato.sk: