Informačné, bezpečnostné, výstražné samolepky a tabuľky


Pre dobre fungujúci chod obce, ale aj pre požiadavky vyplývajúce zo zákona je nutné mnohé objekty označiť informačnými, bezpečnostnými, výstražnými alebo inými textami alebo piktogramami.  


Usmerňujúce označenia Vám vieme vyrobiť buď vo forme samolepiek alebo tabuliek.

V našom jednoduchom editore si dokážete sami pripraviť pre Vašu obec potrebné označenia a do niektorých môžete vložiť aj svoje texty alebo znaky.

Svoje označenia si môžete vybrať, poprípade dotvoriť a zaslať nám do tlače na našej stránke www.tlacimato.sk: