Medzinárodný očkovací preukaz

Obsahuje všetky potrebné rubriky na zaznačenie identifikácie očkovanca a údajov o absolvovaných očkovaniach.

Trojjazyčný (slovenský, anglický, francúzsky).

Je určený aj na cestovanie do krajín, ktoré vyžadujú potvrdenie o očkovaní v cudzom jazyku.

Kategórie