Ponúkame Vám nasledovné druhy kalendárov: 


Stolové

222 x 125 mm

Stolový kalendár 222 x 125 mm (vrátane stojana), dvojtýždňový, 30 strán.

27 fotografií + fotografia na titulný list, 115g natieraný matný papier, rozmer listu: 222 x 100 mm, rozmer fotografie: 80 x 71 mm, s fondom pracovného času, prehľadným kalendáriom na budúci rok. 

Stolový kalendár 222 x 125 mm (vrátane stojana), týždňový, 56 strán.

53 fotografií + fotografia na titulný list, 115g natieraný matný papier, rozmer listu: 222 x 100 mm, rozmer fotografie: 110 x 71 mm, s fondom pracovného času, prehľadným kalendáriom na budúci rok.  


Stolové

298 x 125 mm

Stolový kalendár 298 x 125 mm (vrátane stojana), dvojtýždňový, 30 strán. 

27 fotografií + fotografia na titulný list, 115g natieraný matný papier, rozmer listu: 298 x 100 mm, rozmer fotografie: 102 x 71 mm, s fondom pracovného času, prehľadným kalendáriom na budúci rok.  

Stolový kalendár 298 x 125 mm (vrátane stojana), týždňový, 56 strán.        

53 fotografií + fotografia na titulný list, 115g natieraný matný papier, rozmer listu: 298 x 100 mm, rozmer fotografie: 110 x 71 mm, s fondom pracovného času, prehľadným kalendáriom na budúci rok.   


Stolový (atyp výška)

298 x 170 mm

Stolový kalendár 298 x 170 mm (vrátane stojana), dvojtýždňový, 30 strán.

27 fotografií + fotografia na titulný list, 115g natieraný matný papier, rozmer listu: 298 x 140 mm, rozmer fotografie: 120 x 90 mm, s fondom pracovného času, prehľadným kalendáriom na budúci rok.  

Stolový kalendár 298 x 170 mm (vrátane stojana), týždňový, 56 strán.

53 fotografií + fotografia na titulný list, 115g natieraný matný papier, rozmer listu: 298 x 140 mm, rozmer fotografie: 130 x 90 mm, s fondom pracovného času, prehľadným kalendáriom na budúci rok.  


Plánovací stolový kalendár

320 x 165 mm

s erbom a fotografiami

 


Plánovací kalendár 320 x 165 mm (vrátane stojana), týždňový, 56 strán, s erbom aj fotografiami. 

53 fotografií + fotografia na titulný list, 115g natieraný matný papier, rozmer listu: 320 x 135 mm, rozmer fotografie: 102 x 87 mm,  s časovými kolónkami, fondom pracovného času, a prehľadným kalendáriom na budúci rok.  

Stĺpcové plánovacie linky

Plánovací stolový kalendár

320 x 165 mm

s erbom bez fotografií

Plánovací kalendár 320 x 165 mm (vrátane stojana), týždňový, 56 strán,

s erbom bez fotografií.

Kalendár s erbom a obecnými kontaktmi na titulnej aj každej strane kalendára. Fotografie nepotrebujete. 115g natieraný matný papier, rozmer listu: 320 x 135 mm,  časové kolónky, fond pracovného času, a prehľadné kalendárium na budúci rok.   

Stĺpcové plánovacie linky

Nástenný kalendár 316 x 316 mm

13 listový   

12 fotografií + fotografia na titulný list, 150g natieraný matný papier, rozmer fotografie: 290 x 190 mm alebo 190 x 290 mm (v tomto kalendári je možné kombinovať mesiace s fotografiou na výšku a fotografiou na šírku) 

Nástenný kalendár 213 x 213 mm,

13 listový  

12  fotografií + fotografia na titulný list, 150g natieraný matný papier, rozmer fotografie: 190 x 125 mm alebo 125 x 190 mm (v tomto kalendári je možné kombinovať mesiace s fotografiou na výšku a fotografiou na šírku) 

Nástenný kalendár 325 x 480 mm, plagát         

1 fotografia, 150g natieraný matný papier, rozmer fotografie: 297 x 360 mm iba na výšku  

Nástenný kalendár plánovací 320 x 600 mm, 12 listov perforovaných 

1  vaša fotografia = fotografia na titulný list, 80g matný papier, posuvný rámik na určenie dní, perforácia na trhanie listov, 

 rozmer fotografie: 320 x 150 mm iba na šírkuNástenný kalendár 450 x 340 mm (vrátane kartónu), 13 listov 

12 vašich fotografií + fotografia na titulný list, 150g natieraný matný papier, rozmer fotografie: 210 x 390 mm iba na šírku