Farské kroniky, intenčné knihy, administratívne a organizačné tlačoviny

Pre organizáciu farských činností, matričnú archiváciu, zapisovanie významných udalostí máme pre Vás pripravené potrebné knihy, ktoré sú užitočné pre zabezpečenie bezproblémového chodu života farnosti.  Pre reprezentáciu farnosti smerom k verejnosti vyrobíme pre Vás rôzne administratívne a prezentačné tlačoviny na mieru s Vašimi znakmi a textami.

Pokiaľ máte presnú predstavu o svojej farskej kronike, matrike, alebo nejakej administratívnej tlačovine, radi Vám ju vyrobíme na mieru.